Priesterwijding Jochem van Velthoven

Onder grote belangstelling wijdde op zaterdag 7 november 2015 bisschop Liesen in de H. Antoniuskathedraal te Breda Jochem van Velthoven tot priester van het bisdom Breda. Op deze dag viert de Nederlandse kerkprovincie het Hoogfeest van de heilige Willibrordus, de apostel van Nederland.

Tijdens de presentatie van de wijdeling karakteriseerde rector Schnell Jochem van Velthoven als een man van vreugde. Hij bezit, aldus de rector, de geschonken vreugde van de Heer. Hij heeft deze in zijn leven toegelaten om zo een dienaar van de vreugde te zijn.

2015-11-07 PriesterwijdingJochemVanVelthoven_JWouters_10_410

 

Homilie

Bisschop Liesen wees in zijn homilie erop dat Jezus zijn leerlingen de opdracht geeft om alle mensen het Rijk Gods te verkondigen en hen te dopen. Die opdracht betekent een verbinding met het leven van Jezus zelf. Jezus spréékt niet alleen over de Blijde Boodschap, maar brengt vrede tot stand.

Van meet af aan riep Jezus vissers van achter hun netten en tollenaars uit hun tolhuis om dat levenswerk van Hem met Hem te delen. Hij bevestigt hun opdracht op het einde van het evangelie. Het was zijn idee hen te roepen. De leerlingen beginnen eraan zonder te weten wat hun te wachten stond. Geleidelijk aan leren de leerlingen en apostelen dat Jezus een weg volgt in gehoorzaamheid. Ze leren dat door toedoen van Jezus er iets verandert in de wereld. Ze ervaren dat Jezus bij hen is. Dat is het belangrijkste, gaf de bisschop aan. Ze merken dat Jezus bij hen is als ze Hem aanroepen. Daar begint het leven in geloof.

Jezus roept nog steeds mensen om zijn leven te delen. “Jezus riep vissers, tollenaars, Hij riep Willibrord. Hij roep zelfs accountants uit hun kantoor. Er is geen plek waar Hij niet roept. Er is geen plek waar mensen niet zouden kunnen antwoorden,” aldus de bisschop. “En dat is niet het idee van mensen, kan Jochem bevestigen. Het wordt je gegeven.”

2015-11-07 PriesterwijdingJochemVanVelthoven_JWouters_3_410

 

Sfeervolle viering

De wijding gebeurde in een sfeervolle viering waarin concelebant waren: rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, de bisschoppelijk vicarissen Verbeek en Wiertz, Dom Korneel Vermeiren ocso, abt van de abdij van Onze lieve Vrouw van Koningshoeven te Berkel- Enschot en plebaan De Koning.

Bij de wijding waren emeritus-bisschop Ernst van Breda en bisschop Van den Hende van Rotterdam aanwezig. In de periode dat bisschop Van den Hende bisschop van Breda was, is Jochem van Velthoven met zijn priesteropleiding begonnen.

De Kathedrale Cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de liturgische gezangen. In de viering vervulden familieleden van de wijdeling en jongeren uit de Sint Norbertusparochie te Roosendaal, de stageparochie van van Velthoven, liturgische functies.

 

2015-11-07 PriesterwijdingJochemVanVelthoven_JWouters_11_410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Bisdom van Breda