27 augustus 2015

Parochie missie comité

Het P.M.C.-Gilze zet zich in ten dienste van missie en missionarissen.
Het comité heeft als doel de boodschap van vrede en gerechtigheid onder de aandacht te brengen. Het wil zich door de evangelisch-christelijke boodschap laten inspireren en deze op een eigentijdse wijze presenteren.
Dit door aan te sluiten bij acties zoals:

  • Memisa (Medische Missie Actie)

  • Vredesweek

  • M.I.V.A. (Missie Verkeersmiddelen Actie)

  • Adventsactie

  • P.M.W. (Pauselijke Missiewerken) Wereldmissiemaand,

  • Week Nederlandse Missionarissen

En verder door steun te verlenen aan pogingen van kerken, groepen en personen in de Derde Wereld om de mensen daar in staat te stellen zelf vorm te geven aan hun leven en samenleving.
In het bijzonder willen wij aandacht schenken aan onze missionarissen, zusters en leken uit Gilze, die werkzaam zijn of in het verleden werkzaam zijn geweest in de Derde Wereld.

IBAN: NL 69 RABO 011.66.32.429 t.n.v.: P.M.C -Gilze.

Contactpersoon: Kees Huijbregts
Oranjestraat 32, tel. 451785