27 augustus 2015

Eerste Communie

Eucharistie betekent dankzegging, voor het leven en de opstanding van Jezus Christus.

Iedere keer dat we eucharistie vieren herdenken we dat Jezus zich in de
gedaante van brood en wijn aan ons heeft gegeven.
De tekens van brood en wijn worden tot Lichaam en Bloed van Jezus.
Inderdaad, dat is eigen aan het katholiek geloof, een mysterie, een geloofsgeheim.
Daarom is de viering waarin uw kind voor het eerst mag deelnemen aan
het sacrament van de Eucharistie ook zo bijzonder.


Informatieavond eerste H. Communie 2020

De viering van de eerste H. Communie 2020 zal plaatsvinden op zondag 17 mei 2020 om 10.00 uur.
Wil je informatie over de voorbereiding en het programma?
Of wil je weten wat er van jou als ouder en van je kind wordt verwacht dan
ben je van harte welkom op woensdag 23 oktober 2019 om 20.00 uur in
parochiecentrum ‘De Sleutel’, Kerkstraat 116 te Gilze.

Graag tot ziens op de informatieavond!

Pauline Vermeulen – Dekker, Pastoraal werkster.