27 augustus 2015

Vastenactiegroep

Dit is een groep vrijwilligers, die elk jaar tijdens de vastentijd de landelijke vastenactie in onze parochie ondersteunt. Aan deze vastenactie is een geldinzameling gekoppeld, die door een groot aantal collectanten wordt verzorgd. Het doel dat de vastenactie nastreeft is de bewustmaking bij de parochianen van de enorme geestelijke en materiële noden in ons eigen land en in alle noodlijdende landen in de wereld.
Elk jaar wordt er voor deze actie een ander project ergens in de wereld gekozen, waardoor er steeds een andere kant van armoede wordt belicht. Vaak gaat het om kleine projecten die door de vastenactie gefinancierd worden. Heel zinvol om hiermee de mensen in nood te blijven steunen.

Contactpersoon: Rose-Marie van Bavel,
Van Heinsbergstraat 37, tel. 452105