27 augustus 2015

Begraafplaats

Voor wat betreft de begraafplaats is het parochiebestuur verantwoordelijk voor de algemene zorg en voor de regeling van begraven. Het bijhouden van het informatiebord, waarin de belangrijke zaken m.b.t. de begraafplaats bij de bezoekers onder de aandacht worden gebracht, behoort eveneens tot haar taak.

Urnenvelden, urnenmuur en strooiveld

Vanaf 1995 bestaat de mogelijkheid om na crematie de urn met de as van de overledene bij te laten zetten in een urnengrafje en sinds januari 2012 ook in de urnenmuur.
De afdekplaat is grotendeels uniform en wordt door het parochiebestuur aangeschaft. Ruimte voor persoonlijke invulling is in het begraafplaatsreglement vastgelegd.
Sinds 2012 is er een strooiveld waar op u de as van uw dierbare kunt uitstrooien. Echter alleen na overleg met de administratie van de begraafplaats

Openingstijden

De openingstijden van de begraafplaats zijn verschillend in de zomer-  en winter periode.

  • in de zomer periode, van 1 april t/m 30 september: dagelijks van 09:00u tot 20:00u
  • in de winter periode, van 1 oktober t/m 31 maart: dagelijks van 09:00u tot 17:00u

De openingstijden van de Mariakapel zijn gelijk aan die van de begraafplaats.
Tegelijk met het openen en sluiten van de begraafplaats wordt ook de brievenbus bij het Parochiecentrum De Sleutel buiten gehangen en weer binnengehaald.

Administratie begraafplaats

Dit houdt in:
Het onderhouden van alle bestanden waarin de informatie is vastgelegd van alle graven, urnengrafjes en urnennissen die op onze begraafplaats aanwezig zijn. Ook adresgegevens van de contactpersonen behoren tot deze informatie. Daarom adreswijzigingen graag doorgeven aan de parochie.

Website begraafplaats

Sinds medio november 2016 kunt u ook informatie vinden over de overledenen op onze begraafplaats. Als u de plaats zoekt waar een overledene is begraven dan kunt u op onze website zoeken op basis van de beginletter van de achternaam of zoeken op naam (of deel daarvan). Van de meeste graven is ook een foto beschikbaar.
U vindt de informatie op begraafplaats.parochiegilze.nl

Contactpersoon: Gerard Broeders, e-mail: begraafplaats@parochiegilze.nl

Tarieven (2023):
Reservering graf 10 jaar € 387,50
Graf delven algemeen € 395,50
Graf delven kindergraf € 160,00
Grafrechten algemeen 20 jaar € 847,50
Grafrechten algemeen 10 jaar verlengen € 425,00
Grafrechten 20 jaar kind (tot 13 jaar) € 346,50
Grafrechten kind 10 jaar verlengen € 177,50
Urnbijzetting + afdekplaat incl. standaardopdruk € 1125,00
Urnrecht 20 jaar € 565,00
2de Urnbijzetting € 540,00
Urnbijzetting in bestaand graf € 240,00
Urnrecht 10 jaar verlengen € 275,00
Asverstrooiing € 140,00
Algemeen tarief begraafplaats* € 157,50

*) indien geen uitvaart in de parochiekerk en geen parochiebijdrage is betaald


Onderhoud begraafplaats en rond kerkgebouw

Door een groep vrijwilligers wordt sinds januari 2003 de begraafplaats onkruidvrij gehouden op de paden en tussen de graven. Ook het snoeien van heggen en bomen voert zij uit.
In 2004 heeft deze groep ook het schoonhouden rond het kerkgebouw in hun werkzaamheden opgenomen. Enkele personen van deze werkgroep verrichten onderhoud aan de toren. Regelmatig worden door hen ook de goten gereinigd en zorgen zij ervoor dat het afval rondom de kerk wordt opgeruimd. Momenteel telt deze groep 20 personen die iedere woensdagmorgen bezig zijn.
De groep kan nog aanvulling van bezige handen gebruiken. Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij de contactpersoon.

Contactpersoon: René de Jong, tel. 06-38311411