21 december 2016

Sleutelnieuws

Ruim 65 jaar organist Sint Petrus´ Bandenkerk Gilze

Ad Jacobs onderscheiden

In het najaar van 1953 kroop een jonge Ad Jacobs voor de eerste keer achter het orgel in de Sint Petrus´ Bandenkerk in Gilze. Dit was het begin van een carrière die ruim 65 jaar zou duren. Onlangs gaf Ad te kennen te willen stoppen als organist. En hoewel we Ad gaan missen, hebben we alle begrip voor zijn besluit.

Maar daar wilden we het als bestuur van de Kerk niet bij laten. Want naast zijn muzikale inzet voor de Gilse Kerk, heeft hij ook jarenlang orgel gespeeld in de St. Annakerk in Molenschot en in de kapel van Huize St. Franciscus.

Daarom waarderen we de muzikale inzet van Ad Jacobs bijzonder.
En de Bisschop deelt die waardering. Vrijdag 5 april mocht het bestuur van
de Parochie daarom de Diocesane Onderscheiding uitreiken voor zijn
verdiensten. Zijn vrouw Truus speldde de draagspeld bij de blij verraste Ad op.

Er moeten haast wel muzieknoten door de vaten van Ad lopen. Tijdens ons
bezoek aan Ad en Truus buitelen de verhalen over zijn muzikale uitspattingen over elkaar heen.
Zo vertellen de kinderen met een lach over de vakanties. Als het gezin dan
een Kerk ging bezichtigen, wist Ad altijd wel het deurtje naar het orgel te
vinden. Terwijl Truus en de kinderen rustig rondliepen,
galmde de orgelmuziek plotseling door de Kerk.

En hoewel hij nu dus wil gaan “stoppen” blijft hij toch piano spelen in St. Franciscus.
Ook vroeg hij ons of hij toch nog zo af en toe op het Kerkorgel mocht komen spelen.
Uiteraard staan we hem dat van harte toe.

Naast musicus is Ad ook altijd een technicus geweest. Dit is hem eens mooi van pas gekomen.
Hij zou ter gelegenheid van een uitvaart samen met een van zijn dochters
optreden in de Kerk van Nieuwkerk. Deze was echter stuk.
Maar daardoor liet Ad zich niet uit het veld slaan. Na een grondig onderzoek en de nodige
herstelwerkzaamheden kon de uitvaart gewoon muzikaal begeleid worden.

Als je iets 65 jaar doet en met zoveel, dan doe je het graag. En dat gold ook voor Ad.
Maar het werk boven bij het orgel was niet eenvoudig. Het is verantwoordelijk werk.
En meestal stond het koor beneden, helemaal aan de andere kant van de Kerk.
De enige mogelijkheid om contact met elkaar te hebben, bestond uit een klein “achteruitkijkspiegeltje”
dat aan het orgel is bevestigd.

Dat alleen zijn bracht ook een risico met zich mee.
Een keer zat Truus in de Kerk en wierp na de preek een blik omhoog naar het orgel en haar Ad.
Om wat ze toen zag kan ze inmiddels smakelijk lachen, maar destijds
schrok ze toch wel even: Ad was in slaap gevallen! Gelukkig hebben de
overige kerkgangers er weinig tot niets van gemerkt.

We nemen nu dus afscheid van Ad als organist van onze Kerk.
We zijn blij en dankbaar dat Ad ons zoveel jaren zo fijn, enthousiast en muzikaal heeft ondersteund.

Ad, hartelijk bedankt en gefeliciteerd met je onderscheiding!


WERKGROEP ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS EN ROND KERKGEBOUW

Nog enkele weken en dan gaat deze groep in afgeslankte vorm het winterseizoen draaien.
Als afsluiting van het zomerseizoen zijn we allen nog een keer bij elkaar geweest om
na het wekelijkse werk heerlijk te genieten van een goed verzorgde koffietafel bij de Hooikar.

Na afloop hebben we gezellig zitten buurten onder het genot van een drankje en middels foto’s en uitleg
een indruk gekregen over ontstaan en ontwikkeling van ons  werkgebied.
Dat wij als vrijwilligers proberen netjes te houden voor
de nabestaanden en de Gilzer gemeenschap.

Deze gezellige uurtjes werden door de leden van de werkgroep
zeer gewaardeerd en is zeker voor herhaling vatbaar.
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van O.P.A. waarvoor onze welgemeende dank.

Heb je interesse in dit vrijwilligerswerk voor de Gilzer gemeenschap of wil je meer hierover weten,
neem dan contact op met dhr. P. Rouws, tel. 0161 451668 of noteer dit alvast in je agenda.
De werkgroep kan altijd handen gebruiken in het nieuwe seizoen.