13 maart 2020

Allerzielen


In november gedenken wij Allerzielen.
Allerzielen is van oudsher de dag waarop wij als christenen stilstaan bij
diegenen die ons zijn voorgegaan naar een nieuw leven bij God.
Graag nodigen wij eenieder uit voor de grafzegening op het kerkhof
en de gedachtenisviering ter gelegenheid van Allerzielen.

Op woensdag 2 november om 14.00 uur verzamelen wij ons op het kerkhof van onze kerk St. Petrus’ Banden te Gilze.
Samen willen we bidden voor allen die ons zijn voorgegaan in de dood.
Aansluitend zullen de graven worden gezegend van allen die op onze begraafplaats zijn begraven of bijgezet.
Na afloop is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie of thee in ons parochiecentrum De Sleutel, Kerkstraat 116.

Om 19.00 uur gedenken wij alle overledenen tijdens de gedachtenisviering in onze kerk.
Tijdens deze viering van Woord- en Gebed worden de namen genoemd van de overledenen
die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en zullen wij voor hen opnieuw de gedachteniskaarsen ontsteken.
Allen die in deze dagen behoefte hebben aan steun en verbondenheid zijn bij ons welkom!
Wij hopen u te mogen begroeten en wensen u veel kracht in deze donkere dagen.

Het Pastorale Team en de Parochie Kern Commissie.