19 december 2016

Vieringen/mededelingen

Parochie Sint Jan De Doper Gilze

PAROCHIEKERN SINT PETRUS’ BANDEN

Parochiecentrum : “De Sleutel”
Kerkstraat 116,
5126 GD Gilze.
Tel.: 0161 – 451233
Email: info@parochiegilze.nl
Homepage: www.parochiegilze.nl

Pastorale bereikbaarheid bij nood: 06-83 40 97 87

Spreekuur “De Sleutel”:
Woensdag- en donderdagmorgen van 09.00 – 11.00 uur.
U kunt ons dan ook telefonisch bereiken.

Brievenbus:
U vindt de brievenbus van “De Sleutel” onder aan de trap naast de ingang.

Openingstijden van het Stiltecentrum en het kerkhof:
26 maart t/m 30 september:  9.00 uur tot 20.00 uur.
1 oktober t/m 25 maart :        9.00 uur tot 17.00 uur.

Bankrekening
Parochiebijdrage:       NL69RABO011.66.09.400
Parochiebestuur:        NL69RABO011.66.09.206

Vieringen:
In de St Petrus’ Bandenkerk:
Elke twee weken een viering op zaterdag om 19:00 uur.
In Zorgcentrum St. Franciscus:
Iedere woensdag om 14:30 uur.

We heten u van harte welkom in onze kerken!
Vieringen in parochie Sint Jan de Doper
—————————————————————————————————————–

Zaterdag  23 september: Geen viering

Woensdag 27 september 14:30 uur: Zorgcentrum St. Franciscus

Woensdag 4 oktober 14:30 uur: Zorgcentrum St. Franciscus

Zaterdag 7 oktober 19:00 uur:
Pastoor Joannes Coomans,
Jaargetijde Cor Peeters – van Genk
Riet Michielsen – van den Avoird

Mededelingen:
Op zondag 24 september is de jubileumviering
in verband met het 40 jarig priesterschap van onze pastoor; Jos Demmers.
Deze viering is om 11:00 uur in de kerk in Alphen.
We nemen dan ook afscheid van onze pastoor, die met emeritaat gaat.
U bent van harte welkom!