27 augustus 2015

Contact

Adres: De Sleutel, Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze
tel. 0161-451233
e-mail: info@parochiegilze.nl
Internet: www.parochiegilze.nl

Pastorale bereikbaarheid :
Bij nood: altijd bellen 06-83409787
U wordt dan doorverwezen of doorverbonden met een pastor of een vrijwilliger van de groep Bereikbaarheidsdienst.


Pastoraal team:

Pastoor Jos Demmers, tel. 013 508 1215
Email: j.demmers@hotmail.com

Diaken Gerrit Fennema, tel. 06-30948209
Email: gfennema@kpnmail.nl

Diaken Stefan Lange, tel. 06-25338903
Email: diakenstefanlange@gmail.com

Pastoraal werkster Pauline Vermeulen-Dekker,
tel. 06-51958259
Email: p.vermeulendekker@gmail.com