27 augustus 2015

Diaconie

Diaconie behoort tot de kerntaken van onze geloofsgemeenschap waarmee we in de voetsporen van Jezus willen staan.
Naast het “vieren” en “leren” is ook het “dienen” van elementair belang. Diaconie betekent zorg voor elkaar en solidariteit met elkaar.
Onze parochie kent een aantal werkgroepen die zich bezig houden met diaconie.
Dit zijn o.a. de caritasinstelling, de werkgroep voor de vastenactie en het parochie-missie-comité.
Zij werken tot nu toe onafhankelijk van elkaar. In 2008 is de samenwerking tussen de drie werkgroepen al goed ingezet.
De daarop volgende jaren is dit verder uitgebreid en hopelijk kunnen we deze in 2015 blijven handhaven.
Zo dragen we de diaconale gedachte breed uit. De kerntaken van de werkgroepen, zoals hieronder omschreven veranderen niet.

Contactpersoon: Lenie Diepstraten-Oprins
Oranjestraat 121, tel. 455995

Meer:

Caritasinstelling

Parochie missie comité