Bezoek Jongerenkoor Baarle-Nassau aan Gilze

img_1425

 

Op zaterdag 22 oktober 2016 bracht het jongerenkoor uit Baarle-Nassau een bezoek aan Gilze in de vorm van het opluisteren van de mis op zaterdagavond. Tot groot genoegen van de parochianen vulden liederen zoals Love Changes Everything en tijdens de voorbeden Misericordias Domini van Taizé de kerk. Het initiatief komt voort uit de jongerengroep van de regio Alphen-Gilze welke 25 september in Riel officieel werd opgericht. Hopelijk zullen er in de toekomst vaker koren uit andere dorpen aan onze kerk een bezoek brengen en natuurlijk exporteren wij onze zangkunsten ook graag naar andere prochies. We kijken terug op een mooie viering.

 

In het bijzonder dank aan de Cantorij voor het mogelijk maken van dit optreden en aan het jongerenkoor voor de prachtige gezangen!