7 oktober 2020

Extra maatregelen voor vieringen in verband met corona


Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona.

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen,
een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

·        Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

·        Aanwezigen dragen een mondkapje

Op  https://www.sint-jan-de-doper.nl/vieringen-in-tijden-van-corona 
lees je meer informatie.

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken.
We willen u toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren.
Hoe u dat kunt doen?
Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering
Daar ziet u vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.
Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Extra informatie:

BRIEF VAN MGR. J.LIESEN

REACTIE RK KERK OP OPROEP MINISTER

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)