19 april 2018

Een nieuw bestuur

Een nieuwe parochie, een nieuwe naam

De parochies van Gilze, Alphen, Baarle Nassau, Chaam, Riel en Ulicoten werken al geruime tijd samen.
Op 1 januari 2020 gaan deze 6 Parochies op in één mooie, nieuwe parochie. Bij een nieuwe parochie hoort een nieuwe naam, en een nieuw bestuur. Hierover kunnen we u nu meer vertellen. En dat doen we dan ook graag!

Naam voor de nieuwe Parochie
Eind november 2018 hebben we u en de parochianen van de andere parochies gevraagd om mee te denken over een naam voor onze nieuwe parochie. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. We ontvingen maar liefst 38 verschillende inzendingen. Op basis hiervan stelden we een shortlist op. Deze is aan de bisschop voorgelegd. Nadat deze zijn akkoord gaf, legden we de 4 namen aan u voor:
Hubertus, Johannes de Doper, Servatius en Theresia.
Op Eerste Paasdag sloot de stembus. Nu kunnen we u meedelen wie de (afgetekende) winnaar is:
Johannes de Doper ofwel St. Jan de Doper!
Dank u wel voor uw grote betrokkenheid bij de naamgeving van onze nieuwe parochie.

Bestuur voor de nieuwe Parochie
Een nieuwe parochie heeft natuurlijk een bestuur nodig. We vinden het belangrijk om de verbinding met alle parochies goed vorm te geven. Ook bij de samenstelling van het bestuur. Daarom hebben we er voor gekozen om iedere parochie een bestuurder voor te dragen voor een functie in het bestuur van de nieuwe parochie.
De beoogde bestuurders van de St. Jan de Doperparochie zijn:
Ine Ultee (Chaam), Nicole Broekman (Alphen), Jan Verhoeven (Baarle-Nassau), Peter Dirven  (Ulicoten), Ernest olde Scheper (Gilze) en Jos Vanhooren (Riel).

Vragen over het samengaan?
We kunnen ons voorstellen dat het samengaan van de parochies en de vorming van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. Stelt u deze gerust aan het bestuur van de St. Petrus’ Bandenkerk. U kunt dit doen door een brief te sturen naar Parochiecentrum De Sleutel, Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze of een mail te sturen naar info@parochiegilze.nl. Of spreek een van de bestuursleden rustig aan.
We zullen helaas niet al uw vragen kunnen beantwoorden omdat nog veel onzeker is. Maar we noteren uw vraag en geven u antwoord, zodra we dat kunnen.
Een ding kunnen we u nog wel zeggen: de Sint Petrus’ Bandenkerk in Gilze blijft voorlopig gewoon open. En we blijven daar voorlopig ook gewoon wekelijks de Eucharistie vieren. We nodigen u van harte uit om deel te nemen.

Het bestuur van de St Jan de Doperparochie.

Vlnr: Staand: Peter Dirven, Jos Vanhooren, Pastoor Demmers, Ine Ultee en Jan Verhoeven.
Gehurkt: Nicole Broekman en Ernest olde Scheper


Kanselmededeling voor weekend 12 en 13 mei

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de regio Alphen- Gilze is er de volgende mededeling:
Zoals u al hebt kunnen lezen is de naam van de nieuwe parochie bekend geworden: na het tellen van de 278 stemmen bleek dat bijna de helft van de stemmen is uitgebracht op

Johannes de Doper, of wel Sint Jan de Doper.

Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament. Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken.
In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.
Naast de naam van onze nieuwe parochie zijn ook de namen van de mensen die in het nieuwe bestuur gaan plaatsnemen bekend gemaakt. De samenvoegingscommissie was van mening dat het het beste zou zijn om uit elke voormalige parochie één persoon te benoemen in het nieuwe bestuur en dus ook te gaan voor mensen met bestuurservaring omdat het vooral in het begin best ingewikkeld is om alles goed te regelen. 
Het nieuwe parochiebestuur bestaat dus uit 7 personen:

  • Pastoor Demmers is de voorzitter,
  • Ine Ultee uit Chaam vicevoorzitter,
  • Nicole Broekman uit Alphen secretaris,
  • Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau penningmeester,
  • Peter Dirven uit Ulicoten voor de gebouwen,
  • Ernest Olde Scheper uit Gilze en
  • Jos Vanhooren uit Riel.

De taken voor de laatste twee worden nog vastgesteld.
Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.
Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop – wiens doopnaam ook Johannes de Doper is – onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd.