27 augustus 2015

Eerste Communie

Eucharistie betekent dankzegging, voor het leven en de opstanding van Jezus Christus.

Iedere keer dat we eucharistie vieren herdenken we dat Jezus zich in de gedaante van brood en wijn aan ons heeft gegeven.
De tekens van brood en wijn worden tot Lichaam en Bloed van Jezus.
Inderdaad, dat is eigen aan het katholiek geloof, een mysterie, een geloofsgeheim.
Daarom is de viering waarin uw kind voor het eerst mag deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie ook zo bijzonder.


De vieringen rondom de Eerste Heilige Communie in 2019 zijn:

Data 2019

Contactpersoon: *P. Vermeulen-Dekker, pastoraal werker,
p.vermeulendekker@gmail.com