24 januari 2020

Koorkring 100 jaar

18 april 2020 vieren we het 100-jarig bestaan van onze koorkring en beginnen met een plechtige eucharistieviering om 17.00 uur in de parochiekerk van Gilze. Hoofdcelebrant is mgr. H. Lommers.

Gezamenlijk zullen we die viering op feestelijke wijze muzikaal opluisteren en hopen dat vele medeparochianen en andere geïnteresseerden met ons mee komen vieren.
Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en gedeelde vreugde is dubbele vreugde!
Noteer de datum alvast in uw agenda.

Namens koorkring Gilze, secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs