21 december 2016

SleutelnieuwsCaritasinstelling

De taak van de Caritas is hulp te geven aan personen en groepen, waarvoor in de samenleving geen
of te weinig aandacht bestaat.
Daarbij wordt niet alleen gedacht aan nood dichtbij, maar ook die van veraf.
Aan de ene kant wordt hulp gegeven aan personen en groepen binnen onze parochie, aan de andere kant
wordt het werk van vastenactie, vluchtelingenwerk etc. gesteund.
Ook worden vanuit de Caritas initiatieven ontwikkeld en gestimuleerd om te komen tot activiteiten in
het kader van Kerk en Samenleving.
Door het werven van gelden, hoofdzakelijk door collectes tijdens de vieringen en het beheren daarvan,
wordt de Caritas in staat gesteld haar taak uit te oefenen.

Contactpersoon: Ellie Dijkstra-Faes
tel. 455465


Jaarverslag Caritas 2018

Graag willen wij, leden van werkgroep Gilze van de Regio Caritas Alphen-Gilze, verslag  uitbrengen van
de activiteiten die we ondernamen  in 2018.

 • Wereldwinkelproducten. Caritas heeft dit jaar 1 keer in de kerk gestaan met producten van de
  wereldwinkel. Er zal bekeken worden of wij volgend jaar nog voor de Wereldwinkel in de kerk
  producten verkopen. Een vrijwilliger uit de parochie maakt kaarsen en werden beschikbaar gesteld
  voor de Caritas.
 • Ziekentriduüm. De organisatie van het ziekentriduüm heeft een financiële bijdrage ontvangen voor
  de deelnemers uit Gilze. Het is voor Caritas al jarenlang een gebruik om deze mooie dagen, want zo
  beleven de deelnemers het ziekentriduüm, te ondersteunen. De coördinatoren van Gilze zijn Annie
  Oprins en Ella van den Ouweland.
 • Bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen. De opbrengst van de collecte tijdens de
  Mollebosviering is bestemd voor deze actie. Doel is om een bloemetje te kunnen geven aan mensen
  in Gilze die een attentie verdienen omdat ze veel voor anderen doen, of een heel vervelende periode
  doormaken of doorgemaakt hebben.  Caritas doet de uitvoering van deze actie. Weet u iemand die
  een bloemetje verdient dan horen we dat graag. Neem gerust contact op met
  Petra de Vet tel. 451129 of Lenie Diepstraten tel. 455995.
  Verder heeft de Caritas door het jaar heen geprobeerd mensen een steuntje in de rug te geven op
  verschillende manieren.

Verder wordt er ook aandacht geschonken aan ouders die een kind hebben verloren d.m.v. een bezoek
met een bloemetje.

 • Caritascollectes in de kerk. De bestemming van de collectes wordt regionaal bepaald d.w.z. dat in
  elke kerk in onze regio de opbrengst van de collecte hetzelfde doel heeft. Het afgelopen jaar waren
  de collectes voor:  Eigen parochie, Vastenactie, Nederlandse Missionaris, Wereldmissiedag van de
  kinderen,  missiezondag, bisschoppelijke adventsactie, vredesweek, Stefs Wereldkinderen en
  Pater Ad de Vet.
 • Regio Caritas Alphen-Gilze. Het bestuur functioneert  nu 2 jaar en uit elke parochie zit een
  afgevaardigde. Uit onze parochie is dat Corné van den Boogaart. Hij is de voorzitter van de regio
  Caritas Alphen-Chaam-Baarle Nassau, Ulicoten, Riel en Gilze. In elke parochie blijft de werkgroep
  actief en onze werkzaamheden zullen niet veranderen.
 • Kerstdiner bij v.d. Valk. Ook afgelopen jaar mocht caritas weer personen selecteren die aan het
  kerstdiner bij v.d. Valk mochten deelnemen. Er zijn 7 mensen met een begeleider naar dit
  gebeuren geweest. Een initiatief van het Ouderenfonds en v.d. Valk. Voor  de deelnemers een
  avond om niet snel te vergeten. Leden van Caritas zorgden voor vervoer.
 • Kerststukjes. Dit jaar nu 35 kerststukjes mogen uitreiken aan de inwoners van Gilze, Alphen,
  Chaam, Ulicoten en Baarle Nassau en Riel van het Basis Goodwill Fonds Vliegbasis Gilze-Rijen.
 • Kerstpakketten. Al vele jaren ontvangt de parochie kerstpakketten van de Rotary en helpt Caritas
  mee met de verspreiding van de ca. 70 pakketten. Verder hebben we voor het zesde jaar mensen uit
  Gilze de gelegenheid gegeven om kerstpakketten (of losse producten) bij de Sleutel in te leveren.
  Dit jaar hebben we 20 pakketten kunnen samenstellen.

Niet alleen zijn deze pakketten gegeven aan mensen met een kleine beurs maar ook aan mensen die een
steuntje in de rug goed konden gebruiken. Via een ander systeem kregen we de verzoeken voor een
kerstpakket binnen zodat daadwerkelijk het op een goede plek terecht kwam.

We hopen u met dit verslag inzicht gegeven te hebben in de werkzaamheden die door Caritas wordt gedaan.65 jaar Bedevaarten naar Banneux

Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux:

Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning doormiddel van de aangeboden vieringen, gesprek
met medepelgrims of onze gedreven vrijwillige medewerkers en ontspanning tussen het hele gebeuren
door of op de tombola-avond (maandag).

“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D.
Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het programma.

5-daagse bedevaart

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen),
verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame”
welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. volpension,
zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B),
verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores,
een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims.

JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t.e.m. dinsdag 14 mei 2019

Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro)

Dagbedevaart: zondag 12 mei

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij aankomst deelname
aan de Internationale Eucharistieviering en ’s middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen,
volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm,
inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus.

Prijs: 47,50 euro p.p.

Uw interesse gewekt?
Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl
En schrijf u in!

Info:
Tel: 0164 61 29 73
Email: banneux-breda@hotmail.comWERKGROEP ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS EN ROND KERKGEBOUW

Nog enkele weken en dan gaat deze groep in afgeslankte vorm het winterseizoen draaien.
Als afsluiting van het zomerseizoen zijn we allen nog een keer bij elkaar geweest om
na het wekelijkse werk heerlijk te genieten van een goed verzorgde koffietafel bij de Hooikar.

Na afloop hebben we gezellig zitten buurten onder het genot van een drankje en middels foto’s en uitleg
een indruk gekregen over ontstaan en ontwikkeling van ons  werkgebied.
Dat wij als vrijwilligers proberen netjes te houden voor
de nabestaanden en de Gilzer gemeenschap.

Deze gezellige uurtjes werden door de leden van de werkgroep
zeer gewaardeerd en is zeker voor herhaling vatbaar.
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van O.P.A. waarvoor onze welgemeende dank.

Heb je interesse in dit vrijwilligerswerk voor de Gilzer gemeenschap of wil je meer hierover weten,
neem dan contact op met dhr. P. Rouws, tel. 0161 451668 of noteer dit alvast in je agenda.
De werkgroep kan altijd handen gebruiken in het nieuwe seizoen.