1 december 2018

Kerstpakketten actie 2019

KERSTPAKKETTEN INLEVERACTIE GILZE
Sinds 2012 houdt de caritasinstelling van de Parochie St. Petrus’ Banden in Gilze
een kerstpakketten inleveractie.
Daarvoor nodigen wij mensen uit, die in december een kerstpakket ontvangen,
en het door willen geven aan een ander, het in te leveren bij ons.
De ingeleverde kerstpakketten zullen door vrijwilligers van werkgroep Gilze
van de regio Caritas worden gesorteerd en daarna verdeeld onder mensen in Gilze
die het niet zo breed hebben of die een steuntje in de rug verdienen.
We zijn ook blij met levensmiddelen of verzorgingsproducten om zelf
pakketten samen te stellen.
Op zaterdag 14 december zijn wij van 11.00 tot 13.00 uur in parochiecentrum De Sleutel
aanwezig om u giften in ontvangst te nemen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Lenie Diepstraten-Oprins, tel. 0161 455995;
Ellie Dijkstra – Faes tel. 0161 455465 of
Corrie de Vet – Vromans tel. 0161 851373.
Doet u mee?