19 december 2016

Vieringen/mededelingen

Parochie Sint Jan De Doper Gilze

PAROCHIEKERN SINT PETRUS’ BANDEN

Parochiecentrum : “De Sleutel”
Kerkstraat 116,
5126 GD Gilze.
Tel.: 0161 – 451233
Email: info@parochiegilze.nl
Homepage: www.parochiegilze.nl

Pastorale bereikbaarheid bij nood: 06-83 40 97 87

Spreekuur “De Sleutel”:
Woensdag- en donderdagmorgen van 09.00 – 11.00 uur.
U kunt ons dan ook telefonisch bereiken.

Brievenbus:
U vindt de brievenbus van “De Sleutel” onder aan de trap naast de ingang.

Openingstijden van het Stiltecentrum en het kerkhof:
26 maart t/m 30 september:  9.00 uur tot 20.00 uur.
1 oktober t/m 25 maart :        9.00 uur tot 17.00 uur.

Bankrekening
Parochiebijdrage:       NL69RABO011.66.09.400
Parochiebestuur:        NL69RABO011.66.09.206

Vieringen:
Vieringen in tijden van corona
We houden 2 Eucharistievieringen per weekend:
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 10:00 uur
Zorgcentrum St. Franciscus: iedere woensdag om 14:30.

We heten u van harte welkom in onze kerken!
Vieringen in parochie Sint Jan de Doper
—————————————————————————————————————–

Vieringen in de Sint Petrus’Bandenkerk.

Woensdag 27 oktober: In  St. Franciscus
14.30 uur: Woord- en Communieviering.

Zaterdag 30 oktober: Allerheiligen
19.00 uur: Eucharistie, mmv de Cantor en Organist.

Jan Swolfs,
Familie Willemse – De Jong – Langeveld,
Henk van Noort (nm.parochie),

Dinsdag 2 november:
14.00 uur: Grafzegening
19.00 uur: Woord- en Communieviering, mmv Rouw en Trouw

Cees de Bont,
Overleden famile Luijkx – Schoenmakers,
Overleden ouders van den Boogaart – Hendrickx (nm.parochie),
Jaargetijde Ad Klijs,
Overleden familie Kluytmans – Voskens,
Overleden familie Klijs – van Poppel,

Woensdag 3 november: In St. Franciscus
14.30 uur: Woord- en Communieviering.

Mededelingen:
*Iedere woensdagmiddag om 14:30 uur vinden vieringen plaats in Zorgcentrum Sint Franciscus.
Deze vieringen zijn nu ook voor de bewoners van buiten het Zorgcentrum.
U kunt uw intenties opgeven in parochiecentrum De Sleutel of na de viering in het Zorgcentrum.

 * Beste Parochianen,
In deze coronatijd is het extra belangrijk om de mensen om ons heen niet te vergeten.
Parochie St. Jan de Doper wil onder andere gastvrij zijn, daarom hebben wij bedacht om als
kerk niet alleen de religieuze maar ook de menselijke verbinding te zoeken.
Vanaf 1 oktober a.s. bieden wij u de mogelijkheid om op woensdag- en donderdagochtend
tussen 10.30 en 11.15 uur een kopje koffie (gratis) te komen drinken in ons parochiecentrum De Sleutel,
Kerkstraat 116: ingang aan de zijkant rechtsachter bij de Kerk.
Natuurlijk zullen wij te allen tijde de coronaregels in acht nemen en zorg dragen voor uw en onze veiligheid.
Op woensdag- en donderdagochtend zijn onze vrijwilligers aanwezig. Wij zullen leden van het Pastoraal team
vragen om regelmatig aan te schuiven bij deze koffiemomentjes.
Deze koffiemomenten zijn vooral bedoeld om u gezelligheid, afleiding, een luisterend oor te bieden
(als u daar behoefte aan heeft) en om de saamhorigheid binnen onze gemeenschap te vergroten.