11 maart 2019

Vastenactie 2019

Van 9 maart tot 21 april is er weer de Bisschoppelijke Vastenactie.
De werkgroep Vastenactie Gilze organiseert de collecte hiervoor in de week van 25 tot 30 maart en wil
langs deze weg graag de projecten van dit jaar onder de aandacht brengen.

Eerst even wat cijfers: 844 miljoen mensen hebben geen schoon drinkwater ter beschikking.
263 Miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor water. Een volle jerrycan water weegt meer
dan 18 kilo!
Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland
nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt.
Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen urenlang naar het dichtstbijzijnde
moeras, naar de rivier of het meer om water te halen.
Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven.
De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het halen van water, kunnen ze niet besteden aan andere
dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun gezin.
Bovendien is de dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en kinderen onveilig.
Ze lopen vaak alleen en zijn dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans meezeulen.

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis. We steunen onder andere waterprojecten in
Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië
Deze projecten zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks.
Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben.