27 november 2018

Naam nieuwe parochie

STEM MEE OVER DE NAAM VAN DE NIEUWE PAROCHIE

Geachte parochianen van de regio,
Er zijn veel inzendingen binnengekomen op onze vraag om mee te denken over een naam voor de ene
parochie, die uit het samengaan van onze 6 parochies van de regio Alphen-Gilze zal ontstaan op 1 januari 2020.
Helaas waren de voorgestelde namen niet allemaal bruikbaar omdat ze, zoals u weet, aan een aantal
criteria moeten voldoen. Uit de voorstellen die zijn binnengekomen, heeft de samenvoegingcommissie
een aantal namen gekozen waarna ze zijn voorgelegd aan de bisschop. Er zijn nu nog vier namen over.
Wij willen u deze namen voorleggen met een korte motivatie erbij. Het zijn allemaal heiligen die in hun
leven de stem van God hebben verstaan.

Hubertus, naamdag 3 november. Hubertus leefde in de 7e eeuw en was graag buiten in de natuur en
ook een fervent jager. De legende vertelt dat, toen hij op Goede vrijdag een hert wilde schieten, hij een
stem hoorde die zei dat hij zich beter kon wijden aan het geloof. Dat heeft hij vanaf toen gedaan.
Hij is later bisschop geworden van Maastricht en Luik. De Hubkes traditie (gezegend brood dat zou
beschermen tegen hondsdolheid) wordt in bijna al onze parochies jaarlijks in ere gehouden.

Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus.
Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem
van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte.
Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen
(diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.

Servatius, naamdag 13 mei, een van de IJsheiligen. Servatius leefde in de 4e eeuw en hij was bisschop
van Tongeren en Maastricht. Hij wordt gezien als eerste bisschop van de Nederlanden.
Volgens de overlevering ontving hij van Petrus de sleutel van de Hemelpoort.
|Na zijn dood deden allerlei wonderverhalen over hem de ronde. Hij is begraven in Maastricht
waar nog steeds de Heiligdomsvaarten plaatsvinden. Servatius betekent de geredde.

Theresia van Lisieux, naamdag 1 oktober. Theresia van Lisieux is de patroonheilige van de missie.
Ze leefde in de 19e eeuw. Ze wordt ook de kleine Theresia genoemd, omdat ze wilde zijn als de kinderen:
jezelf klein maken en daardoor God de kans geven om zijn werk in je te doen. In onze tijd heeft de kerk
het moeilijk. Mensen vergeten vaak de mooie en waardevolle zaken die het geloof heeft gebracht.
Als gelovigen hebben we de belangrijke taak = missie om te laten zien dat het geloof ons veel brengt.

We zijn heel benieuwd welke patroonheilige u het best vindt passen bij onze nieuwe parochie.
Geef uw voorkeur aan ons op door te mailen naar: naam.nieuwe.parochie.alphen.gilze@gmail.com of
door de naam op een briefje te schrijven en dat in de brievenbus te doen van één van de
parochiesecretariaten van onze 6 kerken.
Eerste Paasdag sluit de stembus. Op 8 mei zal onze nieuwe patroonheilige bekend worden gemaakt.
De keuze ligt nu bij u!
Regiobestuur samenwerkingsverband parochies Alphen-Gilze